by • 13 oktober, 2010 • NyheterComments (0)207

Mac OS X-tips #19 – Få ordning på iTunes gröna knapp

iTunes mini

iTunes har som enda program en egenheten som gör att den gröna menyknappen gör något helt annat än vad den skall göra. I normala fall anpassas ett program efter sitt innehåll alternativt maximerar fönstret så gott det går. I iTunes kommer mini-spelaren fram.

Vill du inte att det skall vara så håller du inne ALT-tangenten samtidigt som du klickar på gröna symbolen.

Du kan även göra detta permanent genom att i Terminalen och skriva ” defaults write com.apple.iTunes zoom-to-window -bool YES”.

Terminalen hittar du enklast via Spotlight.