by • 13 februari, 2009 16:47 • Nyheter8 kommentarer440

Miljöpartister vill göra Stockholms stad mer Mac-vänligt

Stockholm by night

Foto av Gerhard Palnstorfer CC.

I en skrivelse till kommunstyrelsen för Stockholms stad föreslår de båda miljöpartister Mats Berglund och Stefan Nilsson att kommunen borde bli oberoende i sin IT-plattform. Detta både i den interna och externa kommunikationen.

Som extern kommunikation som bara Windowsanvändande stockholmare får tillgång till nämns Stadsarkivets arkivmaterial på CD- och DVD-skivor som exempel. När det kommer till de interna förvaltningarna menar man på att utöver demokratiaspekten skall inte kommunen ge en konkurrensfördel gentemot Microsoft över Apple och Linux-leverantörer.

Vi på iLove tycker givetvis initiativet är helt rätt och det är förvånande att det fortfarande finns delar av samhället som inte låter alla medborgare ta de av den information som finns. Det finns oerhört stränga lagar och regler kring detta men uppenbarligen har dessa inte hängt med i teknikutvecklingen, som så mycket annat.

Då det här är en intressant diskussion vill vi gärna höra fler exempel på där Mac-användare blir utestängda, både från myndigheter, kommuner, andra samhällsorgan samt företag.

Läs mer: Miljöpartiets pressmeddelande.