Skrivet den 3 maj 2018 kl 14:26 av NyheterKommentarer inaktiverade för Nu vill riksdagen se över privatkopieringsavgiften1227

Nu vill riksdagen se över privatkopieringsavgiften

Den omdiskuterade privatkopieringsavgiften kan komma att försvinna, eller i alla fall ändra form. Näringsutskottet har konstaterat att det nuvarande ersättningssystemet är förlegat och behöver ersättas. Man har därför lyft frågan och vill nu att regeringen ska tillsätta en utredning.

Näringsutskottet skriver i ett pressmeddelande:

”Dagens regler innebär att tillverkare eller importörer av utrustning som det går att lagra ljud eller rörliga bilder på ska betala en ersättning till upphovsrättshavarna. Organisationen Copyswede kräver in och fördelar ersättningen, som baseras på hur stort lagringsutrymme utrustningen har.”

Att reglerna är förlegade råder det inget tvivel om, majoriteten idag använder sig av streaming-tjänster för både film och musik och lagrar sällan material lokalt på sina enheter.

Näringsutskottet anser vidare att det nuvarande systemet innehåller stor osäkerhet om vilka produkter som ska omfattas, vilka ersättningsnivåer som ska gälla och att det inte finns någon tydlig koppling till den privatkopiering som faktiskt görs. Ett enigt utskott anser därför att det nuvarande ersättningssystemet för privatkopiering behöver ersättas och att regeringen bör tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas. Riksdagen bör rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, om detta till regeringen.

Nedan kan ni se Copyswedes ersättningsnivåer:

Datorer med inbyggt lagringsminne, lösa interna hårddiskar, externa hårddiskar, surfplattor med inbyggt lagringsminne, spelkonsoler med inbyggt lagringsminne och usb-minnen:

Lagringskapacitet Ersättning
>2 GB – 80 GB 1 kr/GB
> 80 GB 80 kr/st

Mp3-spelare, settopbox med inbyggd hårddisk, dvd-spelare med inbyggd hårddisk, tv med inbyggd hårddisk och övriga mediaspelare med inbyggd hårddisk:

Lagringskapacitet Ersättning
1 – 320 GB 1 kr/GB
>320 GB 320 kr/st

Mobiler med lagring:

Produkt Ersättning
För mobiler med lagring  3 kr/GB

 

Källa: Riksdagen, Copyswede

 

Comments are closed.