by • 1 november, 2010 11:30 • Nyheter6 kommentarer727

Riksdagsledamot vill använda iPad i riksdagen

Riksdagen

Henrik Ripa sitter i riksdagen för Moderaterna och han tycker att våra politiker inte nyttjar tekniken så bra som man kunde göra. I en motion skriver han att alla ledamöter måste skriva in alla möten manuellt i stället för att få dem via ett kalendersystem.

Han menar också på att man borde kunna spara in en hel del resurser genom att sluta skicka ut papper och i stället låta politikerna läsa handlingarna på till exempel iPadar.

Förslaget i sin helet: ”Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att utveckla IT-användandet i Sveriges riksdag.”

Motiveringen hittar du på riksdagen.se.

Vi känner också till flera kommuner som tänker i samma banor.

Tack till @claes mfl.