by • 2 april, 2010 00:53 • NyheterInga kommentarer95

Så vet du om programmet är gjort både för iPhone och iPad

När iPad släpps på lördag i USA så sägs det finnas upp emot 1000 program klara. Många av dem är så kallade universella versioner och fungerar både på iPhone/iPod touch och iPad. Detta trots att versionerna i mångt och mycket kan skilja helt ut i utseende.

I enlighet med denna förändring kan du nu växla mellan just iPhone och iPad inne på programmets sida för att se hur de olika versionerna ser ut.

Visst ser de gamla iPhone-programmen lite trist ut i jämförelse?