Skrivet den 30 juni 2014 kl 08:14 av Nyheter3 kommentarer635

Tele2 återupptar sin trafikdatalagring – Bahnhof vägrar

Efter EU-domstolens ogiltigförklarande av det omdebatterade datalagringsdirektivet i april slutade både Tele2 och Bahnhof att lagra information om sina kunders datatrafik, trots att den svenska implementationen av det europeiska direktivet inte rivits upp eller ändrats.

Nu tvingas Tele2 att återuppta sin datalagring, medan Bahnhof meddelar att man kommer att fortsätta vägra.

Den svenska regeringens utredning av EU-domstolens dom resulterade inte i något rekommendation om att stifta om de svenska lagarna kring datalagring, resultatet blev istället att ”svensk lag gäller”.

Den tillsatte utredaren Sten Heckscher hade kommit fram till att den svenska datalagringen både är bättre och tydligare reglerad än det som står i EU-direktivet, och hans (därmed även utredningens och regeringens) slutsats är att Sverige inte bryter mot några EU-lagar.

Tele2 har fått ett föreläggande

Efter ett föreläggande från PTS – den myndighet som har tillsyn över operatörerna – har nu Tele2 fram till 25 juli på sig att återuppta lagringen av sina kunders trafikdata i enlighet med datalagringsdirektivet. Operatören har dock överklagat och begärt så kallad inhibition under prövotiden.

Huruvida föreläggandet mot Tele2 är förenat med ett vite eller inte är oklart i nuläget. Hela föreläggandet finns att läsa i sin helhet hos PTS.

Bahhof: ”See you in court!”

Bahnhof, med sin VD Jon Karlung i spetsen, meddelar via Twitter att Bahnhof inte kommer att återuppta datalagringen oavsett ett föreläggande från PTS.

Till Array.se säger Karlung att Bahnhof visserligen har fått en skrivelse om ärendet från PTS, men ännu inte något föreläggande. I skrivelsen, som finns att läsa i sin helhet, förklaras det att PTS kommer att följa slutsatsen av regeringens utredning.

Det är antagligen bara en tidsfråga tills dess att Bahnhof och andra operatörer som inte återupptar datalagringen får förelägganden från PTS.

Karlung avslutar sin tweet med ”See you i court”.

[source:http://www.pts.se/upload/Beslut/Internet/2014/14-4175-forelaggande-lagring-Tele2.pdf, ”PTS”, http://www.pts.se/pts/templates/newspage.aspx?id=53377&epslanguage=sv ”(2)”, http://www.unt.se/omvarld/tele2-aterupptar-datalagring-3229782.aspx ”UNT”]

[related]Mer om DLD[/related][display-posts tag=”datalagringsdirektivet” image_size=”thumbnail” order_by=”date” order=”DESC” posts_per_page=”5″]