by • 4 maj, 2015 18:41 • Nyheter11 kommentarer773

Telia döms betala avgift för att ha sålt iPhone

Telia åker på att betala privatkopieringsavgift för alla de iPhone-enheter man har sålt. I förlängningen betyder det antagligen att alla som säljer iPhone samt övriga telefoner som kan hantera musik (vilket ju är i princip alla) åker på att betala in till CopySwede.

Syftet med privatkopieringsavgiften som inte skall blandas ihop med ”piratkopieringsavgift”, som det inte finns något som heter, är att upphovsmän skall få ersättning för den lagliga kopieringen som görs i hemmen och mellan vänner.

”Enligt lagen om privatkopieringsersättning (kassettersättning före 1999) ska alla aktörer som importerar eller tillverkar lagringsmedia för ljud eller rörliga bilder registrera sig hos och betala privatkopieringsersättning till Copyswede. Fördelningen av den inkasserade ersättningen ska i möjligaste mån motsvara den kopiering som faktiskt äger rum. Fördelningen utförs avseende television av Copyswede, medan exempelvis musik fördelas av musikorganisationer som STIM och Sami.” – Wikipedia

CopySwede vill ha 70 miljoner kronor av Telia men den slutgiltiga summan är ej ännu bestämd ännu.

Telia å sin sida hävdar att iPhone inte primärt används för att kopiera musik. Något som Spotify-generationen troligen håller med om.

[source:http://www.dn.se/ekonomi/iphoneanvandare-far-betala-extra-till-kompositorer/ ”dn.se”]

[related]Mer om Copyswede[/related][display-posts tag=”copyswede” image_size=”thumbnail” order_by=”date” order=”DESC” posts_per_page=”5″]