Skrivet den 7 oktober 2018 kl 09:30 av Nyheter2 kommentarer2355

Tiptapp förbjuds i Stockholm
Får inte slänga andras skit

Att köra andras grejer till återvinningen är ett brott om Avfallslagstiftningen och därmed förbjuds Tiptapp och andra liknande tjänster.

Tippapps grej är att personer kan utannonsera vad de behöver bli av med och vad man är beredd att betala för detta. Därefter tar andra vid och utför uppdraget. Tiptapp tar sedan 10% av arvodet.

Men detta uppskattas alltså inte av Stockholms Stad som meddelar att så här får det inte gå till för det är nämligen bara kommunen som får ta hand om avfall och återvinning.

Till DN säger Camilla Husebye Becker, handläggare på miljöförvaltningen ”[..] vår roll är att utöva tillsyn över att miljöbalken efterlevs. Avfallslagstiftningen har inte tagit höjd för de nya tjänsterna”

Behöver man hjälp att bli av med större grejer skall man därför vända sig till Stockholm Vatten och avfall som har upphandlat entreprenörer för ändamålet.

Alla inblandade verkar dock överens om att lagstiftningen är något föråldrat och att den bör förändras.

Via: DN.se