by • 21 juli, 2015 23:13 • Nyheter19 kommentarer1599

Vem bär ansvaret för barnens dyra in-appköp?

Dagens Nyheter rapporterar idag om en nioåring som köpt digitala valutor för riktiga pengar till ett stort värde. I det aktuella fallet rör det sig om 60 000 kronor under en period av 14 dagar.

Förr var detta betydligt vanligare och något vi kunde läsa om var och varannan dag, men för något år sedan stannade den typen av rapportering av. Det berodde i sin tur på att Apple ändrade standardinställningen om att lösenordet sparades i 15 minuter efter att det skrivits in vid ett köp. Sedan dess får vi frågan första gången vi köper något huruvida det skall krävas lösenord varje gång (att rekommendera) eller om det precis som tidigare skall sparas i 15 minuter hädanefter.

Så vad kan har hänt i detta fallet när det rör sig om en period av 14 dagar? Jo barnet har fått lösenordet av föräldrarna för att kunna ladda hem spelen. Detta på grund av att det skulle vara gratis. Därefter har han fortsatt trycka in lösenordet när det har behövts utan överhuvudtaget ana konsekvenserna.

Här kan det inte vara något annat än ett solklart föräldraansvar. Numera är det tämligen tydligt om spelen innehåller in-app-köp, i alla fall om du är gammal nog att ha ett betalkort. Det heter inte heller gratis längre utan ”hämta”. Här är det uppenbart att man brustit i sitt ansvar, ett ansvar som går ut på själv ta till sig informationen och därefter skriva in koden, inte ge ut den till någon annan.

Rent generellt skall du aldrig ge bort ett lösenord som i sin tur ger tillgång till ett konto som är kopplat till ditt kredit- eller betalkor till någon. Det kontot är en värdehandling och skall hanteras som en sådan.

Företagens ansvar?

Men företagen bakom de digitala affärerna, i det här fallet Apple, har även de ett ansvar som dessutom är tvådelat. Först och främst när en sådan situation uppstår så har man som näringsidkare ett ansvar att följa de lagar och regler som finns. Situationen har uppstått till stor del på grund av att en nioårig inte kan förstå den ekonomiska konsekvensen av sitt handlande. Därför säger lagen att en person under 18 inte kan ingå ett avtal med andras pengar (Föräldrabalken 9:1). De fall jag har hört talas om så har också Apple fullföljt sina åtaganden även om det har krävts ett och annat mail fram och tillbaka.

Det andra ansvaret man har är mer utifrån ett trovärdighetsperspektiv. Det går att hänvisa till föräldraansvaret hur mycket som helst men om det ansvaret leder till att konsumenterna vänder sig bort i från de digitala butikerna eller till och med helt bort från företaget i fråga så är det onekligen problematiskt för Apple, Google och de andra.

Här försöker Apple bland annat lösa det genom familjekonton där barnet får ett eget konto där de kan köpa själv men med ett godkännande från ett konto som tillhör de vuxna. Dessvärre är det ett komplicerat system som bland annat kräver kreditkort, det fungerar inte med bankkort (På grund av att Apple anser att det är det enda sättet att verifiera att det verkligen är en vuxen person som ligger bakom det hela).

Men jag tror att företagen måste fråga sig om det är rimligt att köpa digitala valutor för ens ett par hundra kronor när det rör sig om spel som är riktade till barn. Hela branschen har rört sig mot så kallade fremium-spel där huvudspelet är gratis att ladda hem och sedan kommer alla tillägg som bevisligen kan kosta hur mycket som helst. Kanske måste Apple, Google, Microsoft och de andra sätta ner foten och bestämma att spel som riktar sig till en viss ålderskategori inte alls skall kunna innehålla den typen av köp. Allra minst skulle jag som förälder älska att kunna filtrera bort dem i alla fall.

Vad kan jag göra för att undvika att jag själv drabbas?

  1. Ge aldrig ut ditt lösenord till någon annan och absolut inte dina barn.
  2. Se till att din enhet alltid begär lösenord vid varje köp.
  3. Är det bara barnens iPad kan du spärra så att inte ens App Store-ikonen syns. Det gör du genom InställningarAllmäntBegränsningar.
  4. Skulle ett eller ett par köp ske av misstag har du möjlighet att ångra det inom 14 dagar.

Om du håller lösenordet för dig själv, ser till att det alltid krävs lösenord vid varje köp så finns det faktiskt ett till sätt som kan framkalla köp av misstag. Det är om barnen försökt köpa något men gått in i en annan app eller till hemskärmen när lösenordet kommit upp. Försöker du då själv ort därefter ladda hem något från App Store kan det bli så att du får upp rutan med lösenordet två eller flera gånger, vad som då verkar som att du skrivit in fel lösenord första gången kan de facto vara att du godkänner de tidigare försöken till inköp. Men sker detta har du alltså möjlighet att ångra dem enligt punkt fyra ovan.