Spel

Nytt Zelda-spel till Switch och tre andra Nintendo-nyheter

Från månadens Nintendo Direct.

Nin­ten­do har åter igen bju­dit upp på dans på YouTube för att lev­er­era en rad nyheter. En glad nyhet var att man gör om det gam­la klas­siska Game­Boy-spelet The Leg­end of Zel­da: Link’s Awak­en­ing till Switch. Det bådar gott inför framti­den om att fler klas­sik­er kanske kom­mer i upp­dat­er­ad charmig grafik. Lanser­ings­da­tum är någon gång i år.

Sto­ra nyheten var dock Fire Emblem: Three Hous­es bliv­it förse­n­at och släpps nu 26 juli. Vi fick se en helt ny trail­er i det­ta roll­spel var stil vis­ar på Switch­es superb:a för­må­ga att lev­er­era cell­shad­ing-grafik.

https://youtu.be/8OwUB8gf5Ac

Super Mario Mak­er återkom­mer i en andra utgå­va och den här gån­gen till Nin­ten­do Switch. Så vi alla får möj­lighet att enkelt byg­ga vår egna Mario-banor medan vi pend­lar till job­bet.

https://youtu.be/VKnFVZ5W0Zw

Slut­li­gen så lanser­ades Tetris 99 vilket är ett mul­ti­play­er-Tetris där du tävlar mot en rad andra indi­vider och vinnaren är den som klarar sig längst. Tetris Bat­tle Roy­al med andra ord!

https://youtu.be/fIOMsvoQxgU

Kommentarer