Nyheter

Obi-Wan-serie med Ewan McGregor i huvudrollen

Börjar spela in nästa år

Det verkar som att Dis­ney kom­mit på att filmer inte är gre­jen för att tjä­na pen­gar på Star Wars utan serier. Bred­vid förs­ta Man­de­lo­ri­an-trail­ern berät­tade man nyss på ett event som kallas D23 att ryk­ter­na om en Obi-Wan-serie med själ­vaste Ewan McGre­gor i huvu­drollen fak­tiskt kom­mer.

Pre­miär på Dis­ney+ som är före­tagets nya stream­ingtjänst, än så länge finns dock inget europeiskt datum. Det vi vet är att priset kom­mer lig­ga runt 70 kro­nor och då kan hela fyra per­son­er tit­ta sam­tidigt, samt ha sju pro­fil­er totalt. Mate­ri­alet kom­mer i 4K utan extra avgift.

Kommentarer