Apple

Omni lanserar Dark Mode

Prisa gudarna för Dark Mode

Omni är en smidig tjänst där de skriv­er kortare nyheter om sak­er som hän­der i världen och även länkar till flera oli­ka sidor så man själv väl­jer vilken sida man vill fort­sät­ta läsa en nyhet på.

De har även en mobi­lapp och idag lanser­ade de en funk­tion som har var­it väldigt efter­läng­tad av mån­ga — Dark Mode. Allt du behöver göra är att gå in i App Store och upp­dat­era appen, sen tar du dig till inställ­ningar i appen och slår på Dark Mode.

 

Tack Math­ias Sev­eryd för tipset!

Kommentarer