Skrivet den 16 May 2018 kl 18:59 av NyheterComments Off on OnePlus 6 — alla bilder och information366

OnePlus 6 — alla bilder och information

Nu har One­Plus visat upp sitt kom­mande flag­gskepp One­Plus 6 och tele­fo­nen kom­mer att lanseras i tre oli­ka färg­er, Mir­ror Black, Mid­night Black och Silk White.

Tele­fo­nen:

One­Plus 6 är One­Plus förs­ta tele­fon som har glas runt hela tele­fo­nen och man har använt sig av Corn­ing Goril­la Glass 5 både på fram- och bak­si­dan. Tele­fo­nen ska vara vat­ten­tät, men tele­fo­nen är inte IP-klas­si­fi­cer­ad. One­Plus själ­va säger att den ska klara av regn och även över­l­e­va om man skulle råka tap­pa den i en vat­ten­pöl då den är förseglad med silikon.

One­Plus 6 har inte hakat på tren­den och tag­it bort hör­lur­sut­taget utan det finns fort­farande kvar, tele­fo­nen har även utrustas med snab­bladdning som på en halv­timmes laddning ska ge till­räck­ligt med bat­teri för att man kan klara sig hela dagen. Något som är lite tråkigt är att tele­fo­nen inte har utrustats med Qi-laddning trots att tele­fo­nen har glas­bak­si­da. Tele­fo­nen har en 84% screen-to-body ratio och den är unge­fär lika stor som One­Plus 5T. Vi hit­tar även en fin­ger­avtryck­släsare på bak­si­dan av tele­fo­nen och tele­fo­nen är även utrustad med Face Unlock.

Face Unlock lås­er upp tele­fo­nen på under 0,4 sekun­der och det räck­er med att tit­ta på tele­fo­nen så lås­er den upp sig, man använ­der sig av över 100 oli­ka iden­ti­fier­ingsmön­ster för att säk­ert låsa upp tele­fo­nen.

Kam­er­an:

One­Plus 6 utrustas med två kameror på bak­si­dan, huvud­kam­er­an är på 16MP (Sony IMX 519) och får stöd av en sekundär lins på 20MP (Sony IMX 376K). Huvud­kam­er­an på 16MP har en 19% större sen­sor, blän­dare på f/1.7 samt OIS (Opti­cal Image Sta­bi­liza­tion) så man ska kun­na ta bät­tre bilder i säm­re ljus­förhål­lan­den.

Man har även för­bät­trat mjuk­varan för tele­fo­nen och lanser­ar Smart Cap­ture som ska hjäl­pa till att ge dig dom bäs­ta bilder­na beroende på oli­ka förhål­lan­den. Kort efter att tele­fo­nen är lanser­ad kom­mer man även addera Por­trait Mode som kom­mer fungera på både den främ­re och bakre kam­er­an.

Om du vill fil­ma med sin One­Plus 6 så kom­mer man kun­na göra det i 4K med 60 frames per sec­ond och för att und­vi­ka skaki­ga videos finns även EIS (Elec­tron­ic Image Sta­bi­liza­tion). Du kom­mer även kun­na fil­ma i slow motion upp till 480 frames per sec­onds i 720P.

 

Speci­fika­tion­er:

 • 6,28″ AMOLED-dis­play med 19:9 ratio och en upplös­ning på 2280 x 1080 pixlar
 • Snap­drag­on 845, Adreno 630 GPU
 • Upp till 8GB RAM och 256GB internt lagring­sutrymme
 • Fron­tkam­era på 16MP
 • Dub­bla kameror på bak­si­dan på 16MP och 20MP
 • Bat­teri på 3300 mAh
 • Face Unlock
 • Dash Charge
 • OxygenOS som är baser­at på Android 8.1
 • Dub­bla SIM-kort
 • Blue­tooth 5.0
 • NFC
 • Hör­lur­sut­tag

 

Pris­er:

 • Mir­ror Black 6GB RAM + 64GB internt minne — 5295 SEK
 • Mir­ror Black 8GB RAM + 128GB internt minne — 5995 SEK
 • Mid­night Black 8GB RAM + 128GB internt minne — 5995 SEK
 • Mid­night Black 8GB RAM + 256GB internt minne — 6395 SEK
 • Silk White 8GB RAM + 128GB internt minne (begrän­sad uppla­ga med säljs­tart 5 juni) — 5995 SEK 

One­Plus 6 kom­mer att finnas till­gäng­lig att köpa på oneplus.com, Telia, Hale­bop och Web­hallen den 22 maj. Beställer man tele­fo­nen från oneplus.com får man även med deras nya trådlösa hör­lu­rar Bul­lets Wire­less.

 

Comments are closed.