Android

OnePlus 6T McLaren Edition

Svart-Orange is the new Black?

One­Plus 6T tea­mar upp med med McLaren och pre­sen­ter­ar idag One­Plus 6T McLaren Edi­tion och den utlo­vas att vara super­snabb!

Det snab­ba i super­snabb står ram­min­net på hela 10 GB. Tidi­gare har det var­it 6 GB eller 8 GB. Men man intro­duc­er­ar ock­så Warp Charge 30. Nu skall det bara ta 20 minut­er att lad­da bat­teri­et för en hel dags använd­ning. Lad­daren skickar ut 30 watt vilket är sam­ma som till exem­pel en Mac­Book Air.

De orangea insla­gen står till­be­hören samt delar av bak­si­dan som skif­tar i orange. Tele­fo­nen kom­mer i ett rik­tigt nice fodral med lite trevli­ga extras. Exakt vad kan du se i vår video nedan.

One­Plus 6T McLaren Edi­tion lanseras den 18 decem­ber och kostar 7595 kro­nor. Den kom­mer finnas hos alla kän­da åter­försäl­jare i Sverige samt Cali­Roots.

https://youtu.be/mGtztHuyf3M

Kommentarer