Recensioner

OnePlus 7T seglar upp som en stark favorit

En mycket nice teleon

One­Plus går från klarhet till klarhet och när One­Plus 7T är man nära den tele­fon som vi alla gått och vän­tat på. Störs­ta och bäs­ta nyheten är 90Hz-skär­men som gör den lika imponerande att scrol­la igenom som för­ra årets One­Plus 7 Pro. Sam­tidigt får den ock­så trippekameror-sys­temet med 2x zoom och ultra­vid­vinkel. One­Plus har ock­så för­bät­trat nat­tläget och gjort det möjligt att fil­ma med super­vid­vinkelka­m­er­an.

I år kom­mer tele­fon­er­na i blått och sil­ver. Vi har tes­tat den blåa och gillar det skarpt. Strate­gin med kam­er­abumpen där man tänkt att om vi nu skall ha en mas­sa kameror på bak­si­dan så skall de synas. Här lyckas man halv­darnt, det kunde sett bät­tre ut men det är ingen deal­break­er.

OxygenOS har begå­vats med Android 10 vilket bety­der att bland annat svepgester­na nu dras från sidan i stäl­let för under­ifrån om vi skall till­ba­ka eller framåt. Det är något vi själ­va gillar skarpt, sko­lade i iOS som vi är, men alla som är vana vid att dra in under­meny­er från kan­ten på de mån­ga Google-appar­na som använ­der det tyck­er det är min­dre bra. Dra vi från vän­ster ovan­för volymkon­trollen så funger­ar det dock fort­farande bra.

Vi hade nog önskat att tele­fo­nen var lite tjockare för att for­ma sig per­fekt runt våra hän­der men bort­sett från det är det i prin­cip bara induk­tion­sladdning som sak­nas, därefter är allt­ing i mål. Under tiden får vi dock ändå någonting rik­tigt bra för endast 6800 kro­nor och det finns egentli­gen ingen anled­ning att köpa någonting annat i dagsläget.

https://youtu.be/P83GTUARSMo

One­Plus 7T släpps 17 okto­ber men redan i mor­gon går det att köpa den via Telenors butik på Drot­tning­gatan mel­lan 12.00 och 17.00.

Övri­ga köp­ställen

Speci­fika­tion­er

  • Proces­sor: Qual­comm 855+
  • Minne: 8 GB ram / 128 GB utrymme
  • Skärm: 6,55 tum OLED.
  • Kameror: 48 MP huvud­kam­era, 16 MP super­vid­vinkel och 12 MP tele­fo­to på 2x.
  • Bat­teri: 3800 mAh, 30W-lad­dare föl­jer med.
  • Ljud: Stereo, Dol­by Atmos.
  • Upplås­ning: Fin­ger­avtryck­släsare i skär­men (Väl­fungerande), ansik­t­sup­plås­ning.
  • Färg­er: Blå eller sil­ver.
  • Pris: 6800 kr

 

Kommentarer