Android

OnePlus och Webhallen håller digitalt samkväm med Primetime som lekledare

Ersätter Loot Bag Edition
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

En tävling ersät­ter försäljnin­gen av den klas­siska One­Plus Loot Bag Edi­tion när One­Plus 8 lanseras.

Tidi­gare har One­Plus och Web­hallen haft försäljn­ing av en spe­cial-ver­sion av One­Plus-tele­fon­er­na som innehål­lit en mas­sa god­sak­er.

Det­ta ersät­ta i år av en tävling ihop med appen Prime­time och endast en vinnare kom­mer koras. Däre­mot finns det möj­lighet att köpa en Gameshow Bun­dle efteråt.

Tävlin­gen sät­ter igång 20.30 och du kan föran­mäla dig via primetimequiz.com/oneplus om du redan har appen installer­ad och klar.

One­Plus 8 och One­Plus 8 Pro lanseras den 14 april och bör­jar säl­jas den 21 april. Priset blir från 7 695 kro­nor respek­tive 9 995 kro­nor.

Kommentarer