Nyheter

Operatörerna slåss om iPhone-kundernas uppmärksamhet

För fram­förallt Telia blev den förs­ta ver­sio­nen lika myck­et en mark­nads­föringskanal som ren förtjänst. Nu slåss oper­atör­erna om vår upp­märk­samhet. Ingen­stans blir det­ta så tydligt som på Malmös primära gåga­ta.

Fil­men är inspelad med en iPhone 3GS.

Läs alla inlägg om iPhone 3GS.

Kommentarer