Nyheter

Overcast får nya Siri genvägar och Apple Watch komplikationer

Shortcuts breder ut sig

Ver­sion 5.0.2 av den pop­ulära pod­cast-spelaren Over­cast är nu släppt och med den föl­jer lite smått och gott. Först ut så har appen nu stöd för Siri short­cuts vilket innebär att appen nu fått ytterli­gare tre alter­na­tiv där en låter använ­daren sät­ta på och stän­ga av söm­n­timern.

De andra två hjälper till med att gener­era anti­n­gen stan­dard eller tid­stäm­plade länkar för avs­nit­tet du lyssnar på vilket gör dt lättare att dela speci­fi­ka seg­ment. Den andra sto­ra upp­da­terin­gen hand­lar om att man nu kan använ­da kom­p­lika­tion­er för Over­cast till Apple Watch.

Kom­p­lika­tion­er­na kan i och med Series 4 mod­eller­na bli plac­er­ade anti­n­gen på cen­trala eller hörn­po­si­tion­er i info­grafen vilket gör att man som använ­dare kan star­ta appen snabbt via klock­an.

Några små förän­dringar som föl­jer med upp­da­terin­gen är att man nu kan stäl­la in vad för typ av hap­tisk feed­back man vill ha när man går runt i de oli­ka detalj­meny­er­na och man har som använ­dare nu mera kon­troll över auto-sync to Watch funk­tio­nen.

Käl­la: MacRu­mors

Kommentarer