Nyheter

Overcast släpper stor uppdatering

Lyssna på poddar som en boss

I sam­band med lanserin­gen av iOS 12 igår så släppte den pop­ulära pod­cast-spelaren Over­cast en stor upp­da­ter­ing kallad 5.0. I den nya upp­da­terin­gen släp­per man nu en app även till Apple Watch där man kan syn­ka ned sina pod­dar direkt till klock­an så man slip­per ta med sig mobilen på löp­turen.

Även utseen­det har bliv­it mer mod­ernt och man har även adder­at stöd för Siri Short­cuts och dessa ham­nar även i Apples nya app Short­cuts så man kan använ­da Over­cast för automa­tis­eringar. Något annat rik­tigt bra är att episod­fliken nu vis­ar när näs­ta avs­nitt av en Pod­cast bör lanseras baser­at på tidi­gare his­torik. Nu kan man även söka bland sina spa­rade pod­dar både på speci­fi­ka avs­nitt eller en podd.

För att kun­na upp­dat­era till Over­cast 5.0 krävs det att man har en iPad eller iPhone med iOS 12 installer­at då Siri Short­cuts är en funk­tion som lanser­ades med iOS 12.

Du har väl inte mis­sat att Teknikveck­an har en Pod­cast? Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy! Har du inte använt Over­cast förut så kan du lad­da ned appen till iPhone och iPad genom att klic­ka dig vidare här.

Kommentarer