Nyheter

Överlever Tesla skandalerna?

I veck­ans avs­nitt pratar vi om världens mest kän­da elbil­spro­du­cent, Tes­la, och den skaki­ga resa de just nu genomgår: Är Tes­la på väg att dö? Dessu­tom har Anders var­it ute på elek­trisk road­trip i Europa med sin Tes­la och för förs­ta gån­gen någon­sin får vi med äkta vir­tu­al-real­i­ty-ljud uppl­e­va hur det är att fär­das i ett elek­triskt for­don! Du hör ock­så om Fabi­ans prac­ti­cal joke på IKEA och myck­et annat.

Veck­ans avs­nitt spon­sras av Sennheis­er. Bin­au­ralljudet från Anders resa är inspelat med Sennheis­er Ambeo Smart Head­set.

Bilar med sladd utkom­mer med ett nytt avs­nitt var­je vec­ka, och görs av Anders Will­st­edt och Fabi­an Ruben. Lyssna på senaste avs­nit­tet direkt här, på Bilar med sladds hem­si­da eller prenu­mer­era via iTunes.

Så här reste Anders med Tes­lan:
Oslo – Göte­borg – Malmö – Köpen­hamn – Rödby/Puttgarden – Berlin – Poz­nan – Lodz – Sopot – Gdynia/Karlskrona – Ron­ne­by – Göte­borg – Oslo

  • Förs­ta hotell­nat­ten var Schloss Grabow i Tysk­land, några mil norr om Berlin. Fan­tastiskt boende, men dessvärre utan laddning.
  • Två hotell­nät­ter på Mal­ta Pre­mi­um i Poz­nan. Laddning via ett schuko-uttag på park­erin­gen ute. Ringde först och frå­gade om elbil – de ställde en stol på park­erin­gen vid schukokon­tak­ten.
  • Två fan­tastiska hotell­nät­ter på Loft Aparts i Lodz. Lad­dade via 32A tre­fas-uttag i park­er­ings­garaget (det fanns minst två sådana uttag i garaget). Det fanns ock­så Schukokon­tak­ter som kan använ­das om man har med sig för­längn­ingss­ladd.
    Den 32A till 16A-adapter som behövdes för laddnin­gen på hotel­let i Lodz
  • En bil­lig hotell­natt i Sopot på öst­stats-hotel­let Dom Wypoczynkowy Sopoc­ki Zdroj (bilden). Tes­lan stod inkop­plad i mörkret på bakgår­den.
  • En otroligt fin hotell­natt på Vil­la Flo­raVi­o­la i Ron­ne­by. 11kW Typ2-laddning vid Café Man­deltår­tan.

 

Kommentarer