Skrivet den 14 November 2018 kl 15:19 av AppleComments Off on Paper-appen uppdaterad med stöd för Apple Pencil 2285

Paper-appen uppdaterad med stöd för Apple Pencil 2

Paper som vi skriv­it om tidi­gare, en app till iPad för alla de som älskar att rita, har i dag upp­dat­er­ats med opti­mer­at stöd för Apples Pen­cil 2.

Så från och med i dag så kan använ­dare av senaste iPad Pro använ­da sina Apple Pen­cil fullt ut. Vad det­ta innebär att du nu kan knac­ka två gånger på pen­nan och få appen att rea­gera på oli­ka sätt. En del appar har lagt till egna funk­tion­er på vad som hän­der när använ­daren knackar två gånger medan FiftyThree som lig­ger bakom appen Paper har valt att ha Apples för­val­da funk­tion i iOS vilket vilket är anti­n­gen byte till rader­gum­mi, senast använ­da verk­tyg eller färg­palett.

9t05mac

 

Comments are closed.