Nyheter

Parodi: Apple introducerar Bumper

En lite skoj intro­duk­tions­film om hur rev­o­lu­tionerande Apples Bumper är, byg­gt på delar­na från intro­duk­tio­nen till iPhone 4.

Det fick ial­lafall mig skrat­ta, får säk­erli­gen dig att göra det med!

Kommentarer