Nyheter

PEEX ska ge en utökad upplevelse på konserter

Kommer att gå att boka på Elton Johns Sverigekonsert

PEEX är ett nytt star­tupföre­tag som har tag­it fram en ny pro­dukt som kallas PEEX Live som används på kon­sert­er för att höja upplevelsen.

PEEX Live är en liten enhet som du hyr innan du går på kon­sert och kan då själv justera hur kon­sertljudet ska låta i de med­föl­jande hör­lu­rar­na. Via deras app kan du väl­ja om du vill höja sångvoly­men eller kanske trum­mor­na, och när gitarrsolot kom­mer så går det att förstär­ka ljudet på det med. Förs­ta kon­serten i Sverige som kom­mer erb­ju­da det­ta är när Elton John kom­mer till Sverige den 19 maj. Priset lig­ger på 10 euro per kon­sert och skulle du vil­ja tes­ta på det­ta så kan du boka en PEEX Live genom att klic­ka dig vidare här.

 

 

 

Kommentarer