Nyheter

Philips Hue adderar stöd för Shortcuts

Skapa smarta genvägar med dina lampor!

Idag släppte Philips Hue en upp­da­ter­ing till iOS där man adder­ar stöd för Apple senaste app Short­cuts. Det­ta bety­der att man nu kan byg­ga sina gen­vä­gar och involvera sina lam­por i dessa.

För er som inte har koll på vad Short­cuts är så är det en ny app som Apple lanser­ade i sam­band med iOS 12 där du kan automa­tis­era näs­tan vad du vill och även trig­ga det hela via en wid­get eller via Siri. Ett exem­pel på en automa­tis­er­ing man kan göra är att man kan byg­ga ett sce­nario där plat­sen du befinner dig på häm­tas, mobilen sätts i stör ej-läge, ett sms skickas till din respek­tive med en estimer­ad tid då du är hem­ma och Apple Music drar igång och spelar musik i bilen.

När du har byg­gt det­ta skript kan du ha det som en wid­get så det är bara att tryc­ka på knap­pen så körs skriptet och ett sms skickas till din respek­tive eller ska­pa ett eget Siri-kom­man­do som trig­gar det hela. Ett annat exem­pel är att när du kom­mer hem så säger du: ”-Siri jag är hem­ma”, då tänds dina val­da lam­por, din Home­Pod sätts igång med en för­vald spel­lista och kaf­febryg­garen star­tar.

Kommentarer