Skrivet den 8 May 2018 kl 15:52 av Nyheter3 kommentarer328

Philips Hue visar upp sin nya app Hue 3.0

Philips Hue har visat upp lite fler bilder på sin kom­mande upp­da­ter­ing av sin app till Android och iOS, Hue 3.0.

Upp­da­terin­gen kom­mer att bju­da på ett helt nytt utseende i appen, fler scener och gör det även enklare att snabbt och smidigt ändra färg på en grupp eller enskild lam­pa. Man kom­mer även få fler avancer­ade funk­tion­er för att få till den per­fek­ta fär­gen på sina lam­por.

 

Philips Hue skriv­er själ­va om appen:

“In design­ing the upgrade, we took advice from light­ing design­ers, user expe­ri­ence spe­cial­ists and, most impor­tant­ly, from our cus­tomers,” said Philips Light­ing mar­ket­ing chief Jasper Ver­voort. “The result is an app befit­ting the world’s most loved smart light­ing sys­tem for the home.”

 

 

Fler smar­ta funk­tion­er som kom­mer finnas i appen är att lam­por automa­tiskt bör­jar dim­mas när kvällen när­mar sig och även öka lam­por­na grad­vis på mor­gonen så man vak­nar till ett behagligt ljus. Philips har inte läm­nat något datum för när upp­da­terin­gen kom­mer att släp­pas men det kan vara så att det kom­mer redan idag skriv­er Macru­mors.

 

 

3 kommmentarer på Philips Hue visar upp sin nya app Hue 3.0

  1. Marcus Attefors says:

    Japp det ger bra effekt! Snart kom­mer ju synk till alla tv-appa­rater :-)

  2. Esse says:

    Still noth­ing!

  3. Sledde says:

    Får säga att synknin­gen mot ambi­light i en Philips tv ser rik­tigt trevligt ut (på video iaf, inte sett i verk­ligheten). Får mig att vil­ja byta ut nuvarande tv mot en Philips med ambi­light.