Skrivet den 18 December 2018 kl 14:16 av SpelComments Off on Pillars of Eternity 2 kommer till Nintendo Switch287

Pillars of Eternity 2 kommer till Nintendo Switch
Diablo-klonen som är mer Diablo än Diablo.

Pil­lars of Eter­ni­ty 2 kom­mer släp­pas till alla kon­sol­er inklu­sive Nin­ten­do Switch. Alla expan­sion­er inklu­sive senaste The For­got­ten Sanc­tum föl­jer med.

Dock får vi vän­ta tills näs­ta år men frå­gor ställdes i och med att Microsoft köpte Obsid­i­an om det över­hu­vud­taget skulle hän­da.

Pil­lars of Eter­ni­ty 2 kan i det när­mast lik­nas vid en Dia­blo-klon men mån­ga menar att det är bät­tre än Dia­blo III. Det är ock­så ska­p­at delvis av fd Bliz­zard-anställ­da.

Via: Obsidian.com.

Comments are closed.