Spel

Playstation 5‑event bara veckor bort enligt snacket på stan

"Branschens sämst bevarade hemlighet"

Enligt en väl­renomer­ad spel­ska­pare kom­mer Playsta­tion 5 att visas upp redan i feb­ru­ari och kallar det spelvärldens sämst beva­rade hem­lighet.

David Jaffe står bakom bland annat God of War och Twist­ed Met­al och bör vara väl bevan­drad i vad som hän­der i Playsta­tion-världen. Uppen­barli­gen utan att vara den del av lanserin­gen och därmed inte skriv­it på något NDA (Non-dis­clo­sure agree­ment).

Redan idag vet vi att Playsta­tion 5 kom­mer bli en kraft­full härlighet med grafik och proces­sor­er från AMDs senaste pro­duk­t­famil­jer Navi och Ryzen och lagrin­gen sker på SSD. För dig som kan relat­era till PC-pre­stan­da kom­mer den motsvara unge­fär vad du får om du byg­ger en dator med Nvidia GeForce 2070 eller ett AMD Radeon 5700 XT. Det är kort som kostar runt 4500 kro­nor idag. Hyf­sat nor­malt för att vara en PC men sam­tidigt mer än vad en hel Playsta­tion 4 kostar i dagsläget. Vidare sägs det att SSDn kan kom­ma att finnas i hela 2 TB. Det här kom­mer med andra ord inte vara en bil­lig maskin.

4K i 60Hz är dock säkrat och dessu­tom kom­mer den vara fullt bakåtkom­pat­i­bel med Playsta­tion 4.

Via FZ.

Kommentarer