Spel

Playstation 5 får lanseringsdatum och officiellt namn

Den kommer heta Playstation 5!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Femte gen­er­a­tio­nen av Playsta­tion kom­mer inte helt ovän­tat heta just Playsta­tion 5 och kom­mer finnas i han­deln lagom till julen näs­ta år.

Sedan tidi­gare vet vi att den kom­mer ha SSD som intern lagring, grafikko­rt och proces­sor från AMD i form av Ryzen och Navi-arkitek­tur. Spe­len kom­mer fort­farande gå att köpa på ski­va via Blu-ray på 100 GB.

Kon­trollen blir lik den vi sett tidi­gare men med några knap­par som går att sät­ta mot­stånd på, exem­pelvis att vi får käm­pa lite när vi skall spän­na en båge.

Inget pris till­gäng­ligt men vi verkar se en upprep­n­ing av Playsta­tion 3 där pre­stan­da gick före pris.

Web­hallen har lagt upp PS5 för det fash­ion­abla priset på 10 001 kro­nor men det är ett pris de ofta sät­ter när de inte vet vad den kom­mer att kos­ta.

Käl­la: Wired & Playsta­tion Blog.

Kommentarer