Spel

Playstation 5 kan komma oktober

whoop whoop

Det är via an plat­san­nons som ryk­tet om att Sony kom­mer släp­pa PS5 i okto­ber kom­mer.

Plat­san­non­sen säger “med des­ig­navdel­nin­gen och kvalitet­skon­trollavdel­nin­gen inför lanserin­gen av Playsta­tion 5 i okto­ber 2020”. Givetvis ska det tas med en nypa salt då Sony själ­va sagt att kon­solen kom­mer lanseras förs kring jul.

Plat­san­non­sen lig­ger ute på en japan­sk jobb­sajt så det är inget för den som vill bo kvar i sverige att söka.

Det är twit­ter­an­vän­daren Nibel som upp­märk­sam­made det hela

Via: Omni

Via: Engad­get

Via: Twit­ter

Käl­la: Next Rikun­abi

Kommentarer