Film & TV

Plex drar igång kostnadsfri streamingtjänst för Film och TV

Ännu ett ställe att se Starhyke på!

Plex, appen och hem­maser­ven som de fles­ta använ­der för att hantera sitt upphovs­rättsvidri­ga film- och tv-bib­liotek, har drag­it igång en annons­fi­nan­sier­ad stream­ingtjänst. Den är till­gäng­lig för alla som har ett kost­nads­fritt Plex-kon­to (och givetvis för er som beta­lar för ert Plex Pass) och funger­ar i alla klien­ter inklu­sive webben.

Vid en snabb överblick av innehål­let så ser det ut unge­fär som det vi hit­tar i Ama­zon Prime när vi redan sett allt­ing som har lite kval­ité. Det hela finan­sieras med reklam.

En tes är dock att det här bara är bör­jan och att mer innehåll kom­mer, kanske till och med lite pre­mi­u­min­nehåll för de som beta­lar för Plex Pass.

I så fall skulle det bli förs­ta tjän­sten som blandar lokalt mate­r­i­al med stream­ing. Lite som Apple Music gör med musik.

Om du inte redan har Plex kom­mer du igång genom plex.tv.

Bonus: Se min genomgång av Plex så som det funger­ade för gan­s­ka så exakt 10 år sedan.

https://youtu.be/yLuOQJlwpgU

Kommentarer