Film & TV

Plex lanserar ny app till macOS och Windows

Går att ladda ned idag!

Plex har lanser­at en helt ny app till Win­dows och macOS där vi bland annat kan syn­ka ned filmer och serier lokalt på datorn så vi kan avn­ju­ta vår favorit­serie på fly­get.

De pas­sar även på att med­dela att de kom­mer slu­ta upp­dat­era det gam­la pro­gram­met Plex Media Play­er i jan­u­ari 2020. Det gam­la TV-anpas­sade utseen­det kom­mer att tas bort vilket bety­der att alla som har en van­lig dator eller en HTPC kop­plad till sin TV kom­mer få svårt att se vad det står på skär­men. Plex hän­vis­ar istäl­let till sina appar som finns på de fles­ta smar­ta TV-appa­rater, Apple TV, Android-boxar och så vidare.

Käl­la: Plex

Kommentarer