Android

Plex lanserar ny app

För att hålla koll på din server

Har du någon gång undrat vad din Plex-serv­er gör för stun­den?

I så fall har du tur för Plex har lanser­at en ny app, Plex Dash. Det är en app för iOS och Android för att enkelt kun­na hål­la koll på din Plex-serv­er.

Appen ger dig enkelt överblick över serverns log­gar, så som hur myck­et band­bredd, proces­sorkraft och minne som används av servern för stun­den. Men det går även att se vad som spelas och söka efter detal­jer om all media som finns på servern och även ändra vis­sa detal­jer på mate­ri­alet på servern. Så som att enkelt byta omslag för filmer och serier.

Lad­da ner appen via App Store eller Google Play Store, det krävs ett Plex Pass för att kun­na använ­da sig av den här appen.

Kommentarer