Film & TV

Plex och Warner Bros ingår samarbete

Kommer erbjuda vissa filmer gratis via Plex

De fles­ta som använ­der Plex använ­der det nog till sina olagligt ned­lad­dade filmer och serier men snart kom­mer mate­r­i­al från Warn­er Bros dyka upp i Plex.

Samar­betet innebär att använ­dare kom­mer att kun­na tit­ta på utval­da filmer direkt i Plex på sin Apple TV, Android TV, tele­fon eller surf­plat­ta. Filmer­na kom­mer vara helt kost­nads­fria att tit­ta på men innehåller reklam. Exakt vil­ka filmer som kom­mer erb­ju­das framgår inte inte och inte heller när tjän­sten kom­mer lanseras.

“Licens­ing these movies from Warn­er Bros. enables us to offer more types of third-par­ty con­tent than any oth­er plat­form and bring it all togeth­er in one beau­ti­ful solu­tion. Pre­mi­um ad-sup­port­ed movies and shows deserve first-class treat­ment along­side oth­er con­tent that con­sumers enjoy dai­ly, as opposed to being orphaned in yet anoth­er stand-alone app.”

Via 9To5Mac

 

Kommentarer