Apple

Plex släpper uppdatering med bland annat stöd för HDR

Legat i beta ett bra tag

Den pop­ulära tjän­sten Plex som låter använ­dare göra sitt pri­va­ta bib­liotek till ett eget Net­flix har nu släppt en upp­da­ter­ing som låter ägare av en Apple TV 4K tit­ta på mate­r­i­al i HDR. De har även utökat sup­port­en för under­tex­ter.

Även iOS-appen har fått sig lite kär­lek och nu kan du låsa ditt bib­liotek med Touch ID eller Face ID istäl­let för att bara kun­na låsa det med kod. Upp­da­terin­gen är ute i det­ta nu så det är bara att upp­dat­era appen på din Apple TV och iOS-enhet för att ta del av nyheter­na.

Via 9To5Mac

Kommentarer