Skrivet den 3 November 2015 kl 11:39 av Nyheter2 kommentarer1155

Podcast-app på väg till Apple TV

Nya Apple TV lanser­ades utan några av de funk­tion­er den gam­la mod­ellen hade. Bland annat funger­ar inte appen Fjär­rkon­troll, du kan heller inte använ­da Blue­tooth-tan­gent­bord samt att Apples app för att lyssna på pod­casts sak­nades.

Nu verkar det dock som att just den appen är på gång då iko­nen skym­tats på demo-enheter i apples affär­er. Åter­står att se när den dyk­er upp. Per­son­li­gen hop­pas jag att Mar­co Arment ska släp­pa en ver­sion av Over­cast för Apple TV.

[via: http://9to5mac.com/2015/11/02/apple-tv-podcasts-app/ “9to5Mac”]

2 kommmentarer på Podcast-app på väg till Apple TV

  1. Urindanger says:

    Men vem lyssnar på pod­cast via sin teve?

  2. Esse says:

    Sam­ma som musik, du väl­jer i ett snyg­gt och smidigt gräns­mitt och sedan går det ut via stere­on.