Podcast

Podcast: See you on the flip side

Avsnitt 306

Vad är mest flip­pat, Sam­sung Galaxy Z Flip eller vår nya lags­tift­ning om statli­ga hackare?

Vi vill bör­ja med att säga TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!

Vi har den här veck­an tes­tat att spela in pod­cas­ten även i vide­o­for­mat.

Läm­na gär­na feed­back på kon­ceptet.
Gillar ni det så se till så att ni prenu­mer­era på vår YouTube-kanal Teknikveck­an Pod­cast

Teknikveck­an Pod­cast kom­mer även i enbart ljud­for­mat i era pod­cast­spelare i dag , pre­cis som van­ligt.

Länkar

Kommentarer