Nyheter

Podcoast — Knytkonferens för dig som poddar

13-14 mars 2020

Den 13 mars kan du som pod­dar eller bara är allmänt pod­din­tresser­ad träf­fa likasin­nade i Göte­borg.

Pod­coast är en så kallad knytkon­fer­ens, eller uncon­fer­ence på engel­s­ka. Det bety­der att du som delt­a­gare ock­så är med och sät­ter pro­gram­met. Vem som helst som vill dela med sig av sin kun­skap kan sät­ta en agen­da under hel­gen.

Det hela äger rum i Veras Gräs­mat­ta (Det är ingen rik­tig gräs­mat­ta) på Chalmers i Göte­borg den 13 till 14 mars. Priset lan­dar på 600 riks­daler per per­son för lörda­gens innehåll men vill du slå på stort kan du kom­ma redan på freda­gen samt vara med på lörda­gens mid­dag för unge­fär det dub­bla.

 

 

Kommentarer