Podcast

Podd: Årets nyord — Sonosbäbis

Eller har Sonos gjort fel?

I den­na veckas podd går Mar­cus, Peter och Thor igenom hela hän­delse­för­lop­pet kring Sonos och deras val att inte län­gre ge gam­la enheter upp­da­teringar. I flera Face­book-grup­per, Twit­ter och på Red­dit har ägare av äldre enheter löpt amok och tror att sina enheter numera är skrot, men är det verk­li­gen så?

Vi går även igenom det här med EU-stan­dard­er och bor­de EU verk­li­gen bestäm­ma vad tillverkar­na ska använ­da sig av när det kom­mer till laddning? Mar­cus är även över­ly­ck­lig för att hans åtta år trasi­ga cirkel är påväg att slu­tas.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer