Podcast

Podd: Årtiondets tio bästa prylar

Hur många av produkterna har du?

I dagens avs­nitt så går Thor och Mar­cus igenom årtion­dets tio bäs­ta pry­lar enligt Time Mag­a­zine och är de ute och cyk­lar eller har de rätt om att dessa pry­lar har betytt mest under dessa år? Mis­sa inte heller vårat exk­lu­si­va pod­davs­nitt för dig som är patre­on där vi går igenom de bäs­ta och de säm­s­ta pro­duk­ter­na under 2019.


Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer