Podcast

Podd: Att handla i Ond Tro

Skulle vi aldrig göra!

Den goda tron är bort­ta­gen ur lag­bo­ken men kvar finns ond tro.

Peter och Thor går igenom vad som gäller på inter­net och med han­del av allt för bil­li­ga varor. De två går igenom sina egna han­dlin­gar i ond tro.
Peter är upprörd över den amerikan­s­ka kund­sup­port­ens välvil­ja att alltid hjäl­pa och hur myck­et län­gre allt blir när det alltid ska hjäl­pas. Även Coro­n­aviruset hit­tar sig in i den­na veckas avs­nitt av pod­cas­ten

Det här och myck­et mer i veck­ans avs­nitt av Teknikveck­an Pod­cast.

Hem­si­dan: Is It Can­celed Yet

Två sätt att lyssna

Lyssna gratis med reklam via Spo­ti­fyAcast eller val­fri poddspelare.

Du som är Patre­on lyssnar utan reklam och med kapi­tel.

Kommentarer