Podcast

Podd: Ett nytt decennium, plus minus något år

kl. 15 när?

Hur räk­nar folk egentli­gen decen­ni­um, Thor är bestämd i sin åsikt om att allt är en stor lögn upprät­thållen utav PK-media som inte vill stå med byx­or­na nere och håller en lång tirad om världens under­gång och hur hans TV för 10 år sedan inte var något mer unikt än i dag. Peter sam­lar all sin inre styr­ka för att bibehål­la ett fokus på teknik och skyller allt på kom­mu­nis­men för att vi nu sit­ter med tre­hun­dra stream­ingtjän­ster — och han är lyck­lig. Han är dock inte så lyck­lig över det bom­barde­mang av insta­gramhän­delser som legat som en bomb­mat­ta under hela julen från Thor och får nu infor­ma­tion om hur han ren­sar upp i det­ta dig­i­ta­la hel­vete. De två går även igenom hur julens tra­di­tion har fortlöpt och vem som ram­lade in i gra­nen och hur vi ska upprät­thål­la tra­di­tion­er­na i en värld där vi inte län­gre behöver förhål­la sig till kl. 15 på julafton.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer