Podcast

Podd: Idag drar vi igång Macradion

Din fruktstund varje vecka

Idag drar vi igång en ny pod­cast för er som älskar Apple och pro­duk­ter kring deras pro­duk­ter. I Macra­dion kom­mer vi pra­ta om de senaste nyheter­na och ryk­te­na, vi kom­mer ha inter­vjuer och pra­ta om nya pro­duk­ter som vi har tes­tat.

I Macra­dions förs­ta avs­nitt går Mar­cus Atte­fors och Den­nis Klar­in igenom alla ryk­ten kring Apples förhopp­n­ingsvis kom­mande event i mars. Mar­cus blir upprörd och vill att en viss design från Apple ska försvin­na och Den­nis har provat nya pry­lar från Philips Hue. Det­ta och myck­et mer i förs­ta avs­nit­tet av Macra­dion.

Hjälp oss att fort­sät­ta göra det vi älskar? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver. Du hit­tar pod­den på bland annat:

Apple Pod­casts
Spo­ti­fy
Acast

Du kan även föl­ja Macra­dion direkt på Face­book.

Kommentarer