Podcast

Podd: Mobila gränssnitt och fetaste konsolen

Med Joel Oscarsson

Joel Oscars­son, över­hu­vud för hela två tekniksajter, tar plats bred­vid Peter Esse medans unge herr Lind­holm för­lus­tar sig bland Stock­hol­mar­na i fjällen.

Vi språkar bland annat om hur ett mobilt gränss­nitt skall vara upp­byg­gt samt vilken framti­da kon­sol som kom­mer vin­na köpar­nas gun­st — slut­li­gen blir det batalj om pub­lic ser­vice-upp­draget.

På grund av tekniska prob­lem utgår video-delen av pod­den den­na vec­ka.

Lyssna gratis med reklam via Spo­ti­fyAcast eller val­fri poddspelare.

Du som är Patre­on lyssnar utan reklam och med kapi­tel.

Länkar

Kommentarer