Podcast

Podd: Mörkret

All världens teknik men inte det kunden ser

Thor och Peter sät­ter sig ner och går igenom svaren kring vilken mobil­tele­fon som fotografer­ar bäst på nat­ten. Peter har gjort ett litet test där han låtit medlem­mar­na i våra oli­ka forum rös­ta. Thor är inte helt över­ty­gad.

Andra ämnen i veck­ans podd är trådlös CarPlay och hur svårt kan det egentli­gen vara? Hur dri­vs de här före­ta­gen och bor det en liten liten galen entre­prenör inom oss alla. Peter delar med sig av sina erfaren­heter från att själv var­it VD.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer