Podcast

Podd: När ljudet är sekundärt — vilken färg är snyggast i öronen?

Och konsten att sova på flygplan

I veck­ans podd så går Peter igenom Philips Hues senaste till­t­ag. En HDMI box för att kun­na ge Ambi­light till alla oss utan en Philips TV. Thor gör några stap­p­lande försök i att vara snäll, men är utan­för sin kom­fort­a­bel­zon så är han vill­rådig och fall­er snabbt till­ba­ka till att göm­ma sig bakom häck­lande och ett kon­stant nej-sägande.

Peters present till Thor får sig en avhyvling och även Peters evi­ga gläd­je som i dagens avs­nitt cirkuler­ar kring ett par nya hör­lu­rar han fått ham­nar nu i skot­tlin­jen för Thors neg­a­ti­va kri­tik. De två avhand­lar även en skvätt om USA och Kinas han­del­skrig som verkar påver­ka Sveriges val av 5G-lever­an­tör. Här är de två sam­stäm­mi­ga i att kor­rup­tion är fel men sam­tidigt så är dårar svåra att skil­ja åt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

 

 

Följ oss också på:

Kommentarer