Podcast

Podd om att starta en mobiloperatör

I betalt samarbete med Chilimobil

Hans Carls­son och Fredrik Brun­zell bestämde sig en dag för att star­ta en ny mobil­op­er­atör i Sverige. Men det bör­jade långt innan, det­ta är två indi­vider som bland annat var med med och tog iPhone till Sverige och som har lång erfaren­het av hur det är att ver­ka i bran­schen.

Du hit­tar chilin på chilimobil.se.

Kommentarer