Podcast

Podd: På Instagram blir allt snyggt

Nästan iallafall

Thor har ren­sat ut på vin­den och har ett och annat att säga kring hård­vara som slu­tar fungera bara för att före­ta­gen slu­tar förse använ­dare med mjuk­vara. Mar­cus är helt upp­slukad av sin nya iPhone 11 Pro och försök­er sig på att använ­da den för att fil­ma en hel recen­sion om just iPhone 11 Pro. Peter får en ter­apises­sion av Thor gäl­lande sina för­do­mar gen­te­mot Son­ny från Japan. Det och myck­et mer i veck­ans pod­davs­nitt.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

 

Följ oss också på:

Kommentarer