Podcast

Podd: Releasefest i bidén

Alla är bjudna!

I dagens podd diskuter­ar Thor, Mar­cus och Peter vad ett smart hem egentli­gen ska innehål­la. Vad är det smar­ta i hem­met och för vem är det och hur smart kan en toalett egentli­gen bli?  HUI har tag­it fram årets julk­lapp som är en “dum” låda för mobil­tele­fo­nen, kom­mer vi köpa eller ge bort den? Allt det­ta och myck­et mer får ni i veck­ans avs­nitt av Teknikveck­ans Pod­cast.

Den­na vec­ka är det även pre­miär för vår nya sig­naturmelo­di för pod­den. Vi vill ge ett stort tack till Joakim Schött som har ska­p­at det­ta mäster­verk.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer