Podcast

Podd: Stämningen som uppstår när Apple rövar bort din gamla CD-samling

Vad hände med iTunes Match?

Peter och Thor hit­tar den­na veck­an till­ba­ka till varan­dra. Tröt­ta och hun­gri­ga går de två igenom bröl­lops­fo­tografer­ing, Apple Watch lad­dare, amerikan­sk kund­sup­port och iTunes Match.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes, Acast och Spo­ti­fy!

Kommentarer