Podcast

Podd: Steve Jobs handlade inte på Wish

Vem är Sonny? Och var bor han?

I veck­ans avs­nitt så möts de tre självut­näm­n­da genier­na upp och red­er i Apple TV+, Wish-hand­lande och Final Cut Pro X.

Mar­cus tar upp det känsli­ga ämnet och frå­gar Peter vem tusan Son­ny egentli­gen är och Peter kon­trar med att ge Mar­cus lite kon­struk­tiv kri­tik gäl­lande hans använ­dande av iPad. Vi pratar om Sonos nya “trade up”-program som minst sagt är ett annor­lun­da till­t­ag för att få använ­dar­na att köpa nytt. Thor är som van­ligtvis lyrisk över AppleTV+ men Peter har som sann Androidan­vän­dare haft allt det här sedan länge.

Älskar du det vi gör? Klic­ka dig gär­na vidare och gå med i vår Patre­on så vi kan fort­sät­ta göra härli­ga pro­duk­tion­er framöver!

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

 

Kommentarer